E-Mail:
bonn@steinke-institut.de

Fax: ++49-(0)228-18465-65
Open: Mo-Fr 09:00 - 18:00
Endenicher Str. 14
53115 Bonn

0228 - 18465-0
0228 - 18465-13
0228 - 18465-11
 
Web www.steinke-institut.de
Instytut

Kursy

Ceny

Uslugi

Zapisy

Położenie

Miasto Bonn

Studia w Bonn

Urzędy

Linki i wiadomości
(w języku niemieckim)

Impressum

 

German courses -
please click your language version:

 

 

 

 

 

Studia w Bonn

Juz w obrazie miasta uwidacznia się znaczący uniwersytet miasta Bonn. Budynek główny w 1818 roku założonego Alma Mater naznacza sylwetkę miasta. Ogród Botaniczny, Instytut Matematyki Dyskretnej i Ośrodek Badawczy (GDM) dają równiez o sobie znać. A na przyszłość kreuje się CAESAR, całkiem nowy element w niemieckiej dziedzinie badań.

W Bonn i okolicy uzupełniają cztery szkoły wyższe ofertę kształcenia:

-          Szkoła Wyższa Alanus w Alfter

-          Zawodowa Szkoła Wyższa Bonn- Rhein-Sieg w Sankt Augustin

-          Zawodowa Szkoła Wyższa  Bibliotekarstwa Publicznego w Bonn

-          Uniwersytet Fridricha Wilhelma w Bonn

Uniwersytet Fridricha Wilhelma

 I.      Informacje ogólne

18 października w 1818 roku założony przez prusackiego króla Friedricha Wilhelma uniwersytet cieszy się popularnością nie tylko w regionie, w którym sie znajduje, ale także za granicą. Uniwersytet ten zalicza się do dziesieciu największych w Niemczech „Charakter Uniwersytetu określają osoby tutaj wykładające, uczące się i osoby działajace w dziedzinie badań. Wszyscy korzystają ze znamienitego i na całym świecie troskliwie rozwinietego  profilu uniwersytetu:
 • Uniwersytet Bonn jest międzynarodowo operującym, świadomym swojej tradycji uniwersytetem badań

 • Uniwersytet Bonn współpracuje z licznymi szkołami wyższymi i instytutami do badań na całej kuli ziemskiej.

 • Universytet Bonn ustalił sobie na całym świecie ważne punkty“ II.      Liczby i fakty:

Personel

ok. 530 profesorów

ok. 3.000 współpracowników w dziedzinie nauki

ok. 2.000 współpracowników w dziedzinie techniki i administracji

ok. 2.200 studenckich i naukowych współpracowników

 
Studenci

Obecnie studje na uniwersytecie w Bonn około 38.500 studentów. Między innymi około 5.200 studentów zagranicznych z 140 narodowości, którzy przyczyniają się do międzynarodowego charakteru uniwersytetu.  Ponadto zagraniczni doktoraci i naukowcy biorą udział w wymianie i badaniach przy 1.500 międznarodowych projektach badań.
 

Studia i egzaminy końcowe

Uniwersytet Bonn posiada ponad 80 kierunków, które umożliwiają liczne kombinacje przedmiotów.

Studenci kończą studia nastepujacymi tytułami:

-         M.A. Magister, akademicki egzamin końcowy fakultetu filozoficznego

-     D. Dyplom, akademicki egzamin końcowy na podstawie ustalonego przez uniwesrytet regulaminu egzaminacyjnego, odnoszącego się do danego zawodu

-        S. Egzamin Państwowy, państwowy egzamin na podstawie państwowego regulaminu (np. medycyna, prawo, kierunek nauczycielski)

-       KiEx. Egzamin Kościelny, egzamin końcowy Wydziałów Teologicznych i Teologi Starokatolickiej. Przy Wydziałe Ewangelicko – Teologicznym jest oprócz tego możliwy egzamin na Magistra Teologi.

Ponad to jest także możliwe uzyskanie tytułu  Doktora.

Partnerstwa

Uniwersytet Bonn prowadzi z 55 znacznymi universytetami poza zakres fakultetowy sięgające partnerstwa, m.i. ze szkołami wyższymi w Toulouse, Warszawie, Pradze, Florncji, Jeruzalem, Kioto i z Uniwesytetem Waseda w Tokio.

 

Budynki

W mieście Bonn znajduje się około 350 budynków, należących do uniwersytetu.

 

Biblioteki

Najwiekszą biblioteką jest Biblioteka Uniwersytecka, w której znajduje się ponad 2,22 milionów egzemplarzy. Ponadto istnieje 160 biblitek instytuckich, seminaryjnych i klinicznych.

W głównym budynku uniwersyteckim znajduje się także Biblioteka Studencka należąca do Biblioteki Uniwersyteckiej, w której oferowane są nowe wydania z dziedziny beletrystyki i literatury fachowej, do dyspozycji jest ponadto 80 czasopism popularno naukowych oraz czasopism krajowych i zagranicznych. Biblioteka studencka posiada ponad 100 miejsc w pomieszczeniu do czytania. 
 

Absolwenci

Każdego roku Uniwersytet Bonn opuszcza ponad 3000 absolwentów. Do tego dochodzi 800 osiągnięć tytułu doktora i około 60 habilitacji.

 

Wydziały

Uniwersytet w Bonn posiada siedem wydziałów

 • Wydział Katolicko-Ewangelicki

 • Wydział Ewangelicko-Teologiczny

 • Wydział Prawa

 • Wydział Filozoficzny

 • Wydział Matematyczno- Przyrodniczy

 • Wydział Medyczny

 • Wydział Rolniczy 

Wydziały działają samodzielnie i są prowadzone przez własnego dziekana. Każdy fakultet składa się z licznych instytutów i seminariów.
     

III.  Caesar

Uniwersytet Bonn odgrywa dla przyszłości miasta Bonn ważną rolę. Tutaj powstają m.i.n. Centrum Badawcze w Dziedzinie Europejskiej Integracji oraz Centrum Północ-Poludnie do Badań Rozwoju. Poprzez Centrum Integracji Europejskiej jest uwzglednione polityczne znaczenie miasta Bonn, poprzez Centrum Północ-Południe zapewnione ważnej stronie nowego Bonn naukowy akompaniament. Już istnieją pierwsze wspólne projekty z United Nation Volunteers, która od lata 1996 ma swoja siedzibę w Bonn.

IV.       Różności

Studium Universale

Uniwersytet Bonn oferuje zarówno wszystkim studentom jak także osobom externym szeroką ofertę imprez, wykładów i dyskusji, wystaw i oprowadzeń, które wybieagają ponad program studiowanego kierunku. Oferta ta umożliwia zainteresowanym z jednej strony uzupełnienie wiedzy w różnych dziedzinach a z drugiej strony daje mozliwość odkrycia nowych zainteresowań. Poza dużm wyborem pomiędzy kursami językowymi organizowane jest wiele innych imprez i wykładów np. w zakresie muzyki i sztuki.  Na początku każdego semestru ukazuje się broszura z programem oraz informacjami na temat wszystkich imprez.

 

Sport

Wszyscy studenci uniwersytetu Bonn i Zawodowej Szokły Wyższej w Sankt Augustin  mają możliwość wzięcia udziału w szerokim programie sportowym, organizowanym przez uniwersytet Bonn. Od aerobiku poprzez taniec indyjski do „thai bo” kadży ma szansę znaleźć dla siebie coś odpowiedniego. Wzięcie udziału w programach sportowych zapewnia zdrowe, wysportowane ciało i oferuje doskonałe wyrównanie nie rzadko przepełnionego planu wykładów, i  ponadto możliwość poznania nowych ludzi.

Owy program sportowy jest organizowany przez pełnomocników uniwersytetu Bonn oraz przez referat Asty. Na początku kazdego semestru ukazuje się progrm z dokładnymi informacjami o terminach programów i terminach zapisywania się na te programy.

 

Kierunki i egzaminy końcowe

Wyższa Szkoła Zawodowa Bonn-Rhein-Sieg została założona 1 stycznia 1995 roku. Szkoła ta rozpoczęła działanie jako motor nowego, w przyszłość poglądającego rozwoju oraz  zmian strukturalnych w regionie. Obecnie znajduje się ona jeszcze w trakcie rozwoju, ale jej profil ma pewny  fundament, który jest nadal wzmacniany.

Wyższa Szkoła Zawodowa tworzy z jej lokalizacjami w Sankt Augustin, Rheinbach i Hennef symboliczny most nad Renem, który łączy te regiony. Siedziba główna i administracja uczelni znajduje się w Sankt Augustin. 

Pierwsi studenci zapisali się na semestr zimowy na przełomie lat 1995/96. Dzisiaj uczelnia posiada pięć naukowo gospodarczych i technicznych kierunków.

 • Wydział Gospodarki Sankt Augustin (FB 01)

 • Wydział Informatyki Stosowanej (FB 02)

 • Wydział Elektrotechniki, Budowy Maszyn i Dziennikarstwa Technicznego
  (FB 03)

 • Wydział Gospodarzy w Rheinbach (FB 04)

 • Wydział Biologi, Chemi i Techniki Tworzyw (FB 05)

 • Wydział Ubezpieczenia Socjalnego (FB 06)

 

Ponieważ rozbudowa uczelni nie jest jeszcze ukończona, obecnie istniejące kierunki są rok rocznie rozszerzane o miedzynarodowe kierunki Bachelor i Magister i dopasowywane wymaganiom rynku.

 • Bachelor Computer Sience (wprowadzony już w semestrze zimowym   01/02)

 • Bachelor i Master w Business Administration (FB 04), Master w Biology with Biomedical Sciences oraz Bachelor Chemistry with Material Sciences (FB 05) jak także kierunek Bachelor Wiedzy o Społeczeństwie (FB 06) zostaną wprowadzone w semestrze zimowym 03/04.

W semestrze zimowym rozpoczyna się kooperacyjny kierunek Mechatronika (kierunku 03). We współpracy z Izbą           

Przemysłowo Handlową (IHK) studenci uzyskają w tym kierunku zarówno dyplom naukowo inżynieryjny jak także   
ukończenie wykształcenia zawodowego n.p. jako mechanik zakładu.

Miedzynarodowość uczelni

Cel przewodni dotyczący  międzynarodowości rezultuje z dzisiejszych warunków wolnego rynku i geograficznego położenia regionu Bonn/Rhein/Sieg/Ahrweiler w centrum Europy. Gospodarka regionalna jest już dzisiaj połączona z gospodarką zachodnioeuropejskich sąsiadów. Ale także inne rynki staja się coraz ważniejsze dla eksportującej niemieckiej gospodarki, ponadto przedsiębiorstwa wchodzą w miedzynarodową konkurencję. To wszystko nakazuje miedzynarodowe ukształtowanie szkoły i kierunków, aby przygotować studentów do takich zadań w ich zawodowej przyszłości. Do tego należą: 

 • Studiujacy na uczelni Bonn-Rhein-Sieg maja możliwośc udziału w kursach jezyków obcych (miedzy innymi angielski, hispański, rosyjski). Celem tych kursów jest nie tylko przygotowanie studentów na miedzynarodowe zadania w zawodzie. Znajomości języków dają studentom możliwość ukończenia części studiów oraz semestrów praktycznych za granicą oraz podjęcia tam pracy. 

 • Uczelnia Bonn-Rhein-Sieg jest nastawiona  w dzedzinie badania i nauki na międzynarodowe struktury. Podział na moduły umożliwia dołączenie się do miedzynarodowych struktur studiów na szkołach wyższych, tak że studenci w ciagu regularnego czasu studiów maja możliwość zdobycia oprócz dyplomu także ukończenia kierunku egzaminem Bachelor. Poprzez umowy z zagranicznymi uczelniami uczelnia w Sankt Augustin umożliwia swoim studentom zaliczenie części studiów (co najmniej jeden semstr) za granicą.Uni-Hauptgebäude in Bonn

Akademisches Kunstmuseum
Akademisches Kunstmuseum