E-Mail:
berlin@steinke-institut.de

Fax: ++49-(0)30-31012-691
Open: Mo-Fr 09:00 - 18:00
Wilmersdorfer Str. 113
10627 Berlin
030 - 31012-690
030 - 31012-692
 
Web www.steinke-institut.de

Instytut

Kursy

Ceny

Uslugi

Zapisy

Położenie

 

German courses -
please click your language version:

 

 

 

 

 

Kursy

Steinke-Institut oferuje szeroki zakres kursów jęyzka niemieckiego. Wszystkie kursy są w większości prowadzone przez niemieckich nauczycieli. Wszyscy nasi nauczyciele są kwalifikowanymi docentami z wykształceniem wyższym. Kursy dla początkujących, średniozaawansowanych, zaawansowanych oraz kursy DSH są prowadzone wyłącznie w języku niemieckim. Studentom kursów dla początkujących, kursów wieczorowych oraz kursów poszerzających znajomości języka niemieckiego jest, jeżeli tylko możliwe, do dyspozycji także personel mówiący danym językiem ojczystym, w celu usunięcia jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem przekazywanej wiedzy.


Język niemiecki dla początkujących I, II, III
(Grundstufe I, II, III)

Powyższe kursy są prowadzone z myślą o studentach, którzy rozpoczynają naukę albo posiadają niewielkią znajomość języka niemieckiego. Celem tych kursów jest osiągnięcie podstawowego poziomu znajomości języka niemieckiego, zapewniającego bezproblemowe porozumiewanie  się w  codziennych sytuacjach. Oprócz słownictwa podstawowego, przekazywanego na tych kursach, przwiązujemy wagę do poprawnej wymowy i poprawnego używania podstawowych form gramatycznych.

Wszystkie trzy kursy są od siebie zależne i trwają każdorazowo 8 tygodni. Każdy kurs obejmuje 160 godzin lekcyjnych.

Po ukończeniu każdego z trzech poziomów nasi studenci mogą wziąć udział w egzaminie końcowym i otrzymać zaświadczenie o liczbie uczęszczanych godzin oraz certyfikat o ukończeniu danego kursu dla początkujących w Steinke Institut .


Język niemiecki dla średniozaawansowanych I, II (Mittelstufe I, II)

Celem kursu dla średniozaawansowanych jest poszerzenie słownictwa oraz form gramatycznych nabytych na kursach dla początkujących. Studenci są zdolni do używania utartych zwrotów języka niemieckiego i do świadomego wybierenia pomiędzy różnymi możliwymi wyrażeniami. Zagadnienia tematyczne są objaśniane w coraz większym stopniu na podstawie różnych aktualnych tematów i tekstów literackich.

Oba kursy są od siebie zależne i trwają każdorazowo 8 tygodni. Każdy kurs obejmuje 160 godzin lekcyjnych.

Po ukończeniu każdego z dwóch poziomów nasi studenci mogą wziąć udział w egzaminie końcowym i otrzymać zaświadczenie o liczbie uczęszczanych godzin oraz certyfikat o ukończeniu danego kursu dla średniozaawansowanych w Steinke Institut .


Język niemiecki dla zaawansowanych (Oberstufe)

Kurs dla zaawansowanych prowadzi do dalszego pogłębienia und zróżnicowania słownictwa oraz stylu wyrażania się.

Kurs dla zaawansowanych trwa 8 tygodni i obejmuje 160 godzin lekcyjnych.

Po ukończeniu kursu dla zaawansowanych otrzymają jego uczestnicy zaświadczenie o liczbie uczęszczanych godzin oraz po zdaniu egzaminu końcowego certyfikat o ukończeniu kursu.


Intensywny Kurs DSH (DSH- Intensivkurs)

Steinke Instittut oferuje specjalny kurs przgotowujący do egzaminu językowego do szkół wyższych oraz do kolegiów przedstudyjnych przy szkołach wyższych.

Kurs DSH obejmuje 320 godzin lekcyjnych i trwa 16 tygodni.


Kursy wieczorowe i kolokwia poglębiające znajomości języka niemieckiego

Steinke Institut oferuje dodatkowe kursy wieczorowe i kolokwia poglębiające znajomości języka niemieckiego. Kursy te obejmują specjalne tematy jak np.: szczególne gramatyczne zagadnienia i fachowe tematy. Kursy te są organizowane z uwzględnieniem zapotrzebowań uczestników, którzy mogą zaproponować własne tematy i zagadnienia, uwzględniane przy pózniejszym zestawieniu przebiegu tych kursów. Jeżeli istnieje ogólne zapotrzebowanie lub zainteresowanie tym samym tematen, organizujemy także kursy opracowujące te tematy.

Oba kursy są od siebie zależene i trwają każdorazowo dziesięć tygodni. Każdy kurs obejmuje 160 godzin lekcyjnch.

 

 

Kursy dla grup szczególnych:

Kursy wakacyjne

W zależności od liczby zainteresowanych oferujemy także kursy wakacyjne dla uczniów z kraju i zagranicy. W celu uzyskania informacji o dokładnych terminach kursów prosimy o kontakt z naszym biurem.


Kursy integracyjne

Obcokrajowcy prawnie przebywający przez dłuższy okres czasu w Niemczech lub obywatele krajów członkowskich Uni Europejskiej mają możliwość uczęszczania na integracyjne kursy językowe w Instytucie Steinkego, dofinansowywane przez państwo niemieckie.